محصولات سیم زیپ

انواع محصولات سیم زیپ

سيم زيپ با قطر 16 ميليمتر


سيم زيپ با قطر 16 ميليمتر


در طول های 1.5 و 2 متر
در کارتن های مادر 60 عددی
سيم زيپ با قطر 22 ميليمتر


سيم زيپ با قطر 22 ميليمتر


در طول 1.5 متر
در کارتن مادر 48 عددی
سيم زيپ با قطر 22 ميليمتر


سيم زيپ با قطر 22 ميليمتر


در طول 2 متر
در کارتن مادر 48 عددی
سيم زيپ با قطر 20 ميليمتر


سيم زيپ با قطر 20 ميليمتر


30 متر طول
هر کارتن مادر دارای 2 رول 30 متری
سيم زيپ با قطر 25 ميليمتر


سيم زيپ با قطر 25 ميليمتر


25 متر طول
هر کارتن مادر دارای 2 رول 25 متری
 

منتظر محصولات دیگر سیم زیپ، در آینده باشید.
نکته: رنگ همه محصولات سيم زيپ مشکی ميباشد.
در صورت سفارش عمده از طرف شما ميتوانيم محصول سيم زيپ را برنگ دلخواهتان توليد نماييم.سایر مطالب سایت: